Funkcjonalność

Kliknij w pytanie, aby zobaczyć więcej.

Umieszczanie przycisku na Twojej stronie

Aby wyświetlić przycisk na swojej stronie skopiuj dynamiczny kod przycisku edytując pakiet w sekcji Pakiety i wklej go na swojej stronie.

 1. Przejdź do sekcji Ustawienia >> Pakiety wybierz pakiet klikając w jego nazwę, przycisk Edytuj pakiet na prawo od nazwy lub kliknij w ten link, aby wyświetlić pierwszy pakiet.
  Strona pakietów
 2. Poniżej formularza w ramce Dynamiczny kod przycisku (JavaScript) zaznacz i skopiuj wyświetlony kod lub kliknij w przycisk Kopiuj do schowka jeżeli jest widoczny.
 3. Przejdź do edycji swojej strony głównej, na której chcesz umieścić przycisk i wklej skopiowany kod w wybrane przez siebie miejsce.
 4. Po zapisaniu zmian na swojej stronie głównej odśwież ją i sprawdź czy przycisk wyświetla się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Dostosowanie wspólnych ustawień pakietu

Aby zmienić ustawienia wspólne dla wszystkich elementów pakietu kliknij w jego nazwę w sekcji Pakiety i następnie kliknij w zakładkę Wspólne.

Przejdź do sekcji Ustawienia >> Pakiety wybierz pakiet klikając w jego nazwę lub przycisk Edytuj pakiet na prawo od nazwy kliknij w zakładkę Wspólne lub kliknij w ten link, aby wyświetlić pierwszy pakiet.

Wspólne ustawienia pakietu

Wspólne ustawienia pakietu zawierają:

Identyfikator pakietu
Nazwa wyświetlana pakietu widoczną tylko w na stronie zarządzania pakietami. Maksymalnie 25 znaków.
Źródło logotypu
Logotyp firmy. Plik można przesłać z lokalnego komputera lub wskazać plik z adresu URL. W obu przypadkach plik zostanie przeskalowany do maksymalnej wartości 300px szerokości lub 100px wysokości, a następnie zapisany na serwerze Click2CallMe. Dopuszczalne formaty plików to: PNG, JPG, JPEG, JPE, GIF.
Nazwa firmy
Maksymalnie 100 znaków.
Adres strony www firmy
Pełny adres URL strony WWW razem z HTTP lub HTTPS. Maksymalnie 100 znaków.
Język
Język widoczny dla użytkowników. Panel konsultanta obecnie jest tylko w języku polskim.
Godziny pracy
Godziny pracy w dni powszednie, soboty oraz niedziele. Najpierw wybierz czy pracujecie w wybranych godzinach, cały dzień lub wcale, a następnie dwoma suwakami ustal przedział godzin pracy z dokładnością do 30 minut.

Dostosowanie ustawień przycisku pakietu

Aby zmienić ustawienia przycisku wchodzącego w skład pakietu kliknij w jego nazwę w sekcji Pakiety i następnie kliknij w zakładkę Przycisk.

Przejdź do sekcji Ustawienia >> Pakiety wybierz pakiet klikając w jego nazwę lub przycisk Edytuj pakiet na prawo od nazwy kliknij w zakładkę Przycisk lub kliknij w ten link, aby otworzyć edycję wyglądu przycisku z pierwszego pakietu.

Ustawienia przycisku dzwonienia

Ustawienia przycisku pakietu zawierają:

Etykieta przycisku
Tekst przycisku widoczny po jego wyświetleniu.
Widoczność etykiety
Tryb wyświetlania etykiety przycisku. Etykieta może być widoczna cały czas, może być widoczna dopiero po kliknięciu lub może wyświetlić się automatycznie po określonym przez użytkownika czasie.
Ilość sekund, po których wyświetli się etykieta
To pole widoczne jest tylko jeżeli pole Widoczność etykiety jest ustawiona na wartość Widoczna po określonym czasie.
Pozycja przycisku
Przycisk może być umieszczony w każdym z czterech rogów okna przeglądarki.
Przyklej przycisk do krawędzi ekranu
Sposób w jaki przycisk ma przylegać do krawędzi okna przeglądarki. Przycisk może nie przylegać w ogóle, przylegać jedną stroną do poziomej krawędzi (górnej lub dolnej), przylegać jedną stroną do pionowej krawędzi (lewej lub prawej) lub przylegać do obu najbliższych krawędzi ekranu.
Odklej, gdy etykieta jest widoczna
Czy przycisk ma odkleić się od krawędzi ekranu w momencie wyświetlenia pełnej etykiety przycisku. Ta opcja dostępna jest tylko, gdy pole Widoczność etykiety ma inną wartość niż Widoczna cały czas oraz pole Przyklej przycisk do krawędzi ekranu.
Rozmiar przycisku
Dostępne rozmiary to mały, średni oraz duży. Rozmiar wpływa zarówna wielkość przycisku jak i czcionki.
Styl kolorystyczny
Wybrać można z listy rozwijanej lub klikając w kolorowe ikony. Przycisk może być zielony, niebieski, fioletowy lub pomarańczowy.
Wybierz tryb pracy przycisku

Do wyboru są trzy tryby działania przycisku:

 1. Czat i połączenia głosowe – Po kliknięciu w przycisk wyświetli się wybór czy przejść do strony dzwonienia czy rozpocząć czat.
 2. Tylko połączenia głosowe – Po kliknięciu w przycisk otworzy się strona dzwonienia.
 3. Tylko czat – Po kliknięciu w przycisk otworzy się okno czatu bez przycisków otwierających stronę dzwonienia.

Dostosowanie ustawień strony pakietu

Aby zmienić ustawienia przycisku wchodzącego w skład pakietu kliknij w jego nazwę w sekcji Pakiety i następnie kliknij w zakładkę Strona.

Przejdź do sekcji Ustawienia >> Pakiety wybierz pakiet klikając w jego nazwę lub przycisk Edytuj pakiet na prawo od nazwy kliknij w zakładkę Strona lub kliknij w ten link, aby otworzyć edycję wyglądu strony z pierwszego pakietu.

Ustawienia przycisku dzwonienia

Ustawienia strony pakietu zawierają:

Nagłówek większy
Początkowy nagłówek wyświetlany większymi literami. Maksymalnie 50 znaków.
Nagłówek mniejszy
Drugi nagłówek wyświetlany mniejszymi literami. Maksymalnie 200 znaków.
Pokaż czat na stronie dzwonienia
Pokazuje lub ukrywa przycisk otwierania czatu.

Co zrobić jeżeli wygląd przycisku nie zmienia się?

Jeżeli wygląd przycisku nie aktualizuje się to w pierwszej kolejności wymuś pełne odświeżenie skrótem klawiszowym Ctrl+Alt+R lub Ctrl+Alt+F5.

Umieszczony przez Ciebie kod przycisku pobiera zawsze aktualną wersję przycisku z serwera click2callme.pl, więc wygląd przycisku automatycznie zmieni się za każdym razem, gdy zmienisz jego ustawienia w panelu zarządzania Click2CallMe.

Przeglądarki WWW mogą wyświetlać przycisk bez zmian w przypadku, gdy ktoś otwierał wcześniej stronę z przyciskiem, gdyż przechowują poprzednią wersję przycisku w plikach tymczasowych przeglądarki. W takim przypadku można spróbować wykonać w przeglądarce użytkownika jedną z trzech rzeczy:

 1. Wymusić pełne odświeżenie strony skrótem klawiszowym Ctrl+Alt+R lub Ctrl+Alt+F5, o ile używana przeglądarka obsługuje ten skrót klawiszowy (np Firefox lub Chrome).
 2. Otworzyć stronę z przyciskiem w nowym oknie w trybie prywatnym lub incognito. Jeżeli w tym trybie przycisk będzie wyświetlał się poprawnie to znaczy, że należy wyczyścić nieaktualne pliki tymczasowe przeglądarki.
 3. Wyczyścić pliki tymczasowe przeglądarki co spowoduje usunięcie nieaktualnych plików przycisku i wczytanie przycisku na nowo.

Zarządzanie użytkownikami

W sekcji Konta możesz dodawać, zmieniać oraz usuwać konta konsultantów.

 1. Po zalogowaniu przejdź do sekcji Ustawienia >> Konta.
 2. Aby utworzyć nowe konto konsultanta kliknij w przycisk Dodaj konto i wypełnij formularz tworzenia nowego konta.
 3. Aby zmienić dane istniejącego konta kliknij w jego adres e-mail w tabeli kont powiązanych z Twoją usługą.

Zarówno Ty jak i Twoi konsultanci mogą zalogować się do aplikacji poprzez ten sam adres app.click2callme.pl. Żeby móc odbierać połączenia należy przejść do sekcji Pulpit lub kliknąć w link i zmienić swój status na Dostępny.

Dostosowanie ustawień konta użytkownika

W sekcji Konta po kliknięciu w nazwę konta możesz zmienić jego ustawienia.

Przejdź do sekcji Ustawienia >> Konta wybierz konto klikając w jego adres e-mail.

Ustawienia konta użytkownika

Ustawienia konta użytkownika zawierają:

Email
Adres e-mail użytkownika, używany podczas logowania do aplikacji oraz do wysyłania historii czatów. Maksymalnie 64 znaki.
Imię
Maksymalnie 40 znaków.
Nazwisko
Maksymalnie 40 znaków.
Hasło
Hasło używane podczas logowania do aplikacji.
Możliwość odbierania połączeń
Czy użytkownik może odbierać połączenia oraz czaty od użytkowników. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, wtedy użytkownik nie będzie widoczny na jako konsultant na stronie dzwonienia.
Wyślij historię czatu mailem
Czy wysłać na adres e-mail użytkownika historię zakończonego czatu.
Źródło zdjęcia profilowego
Zdjęcie profilowe użytkownika. Plik można przesłać z lokalnego komputera lub wskazać plik z adresu URL. W obu przypadkach plik zostanie przeskalowany do maksymalnej wartości 150px szerokości lub 150px wysokości, a następnie zapisany na serwerze Click2CallMe. Dopuszczalne formaty plików to: PNG, JPG, JPEG, JPE, GIF.

Odbieranie połączeń

Po zmianie statusu na Dostępny można odbierać połączenie głosowe w trakcie dzwonienia przyciskami wyświetlającymi się na pełnym ekranie oraz po zminimalizowaniu w menu bocznym.

 1. Aby odebrać połączenia należy najpierw zmienić status na Dostępny co można zrobić w prawnym górnym rogu aplikacji.
  Zmiana statusu użytkownika
 2. Gdy status zmieni się na Dostępny połączenia można odebrać z każdej podstrony aplikacji Click2CallMe.
 3. W momencie, gdy użytkownik dzwoni strona Click2CllMe u konsultanta zostanie przyciemniona i na środku wyświetli się komunikat o przychodzącym połączeniu razem z przyciskami Odbierz, Odrzuć oraz Minimalizuj to okno.
  Odbieranie połączenia na pełnym ekranie
 4. W przypadku zminimalizowania okna odbierania połączeń, przyciski odbierania i odrzucania zostaną wyświetlone w podręcznym bocznym w sekcji Połączenia.
  Odbieranie połączeń z panelu połączeń
 5. W trakcie trwania połączenia przyciski zarządzania połączeniem będą wyświetlane w sekcji Połączenia.

Odbieranie czatów

Po zmianie stanu na Dostępny możesz przyjmować użytkowników oczekujących w kolejce czatu, aby rozpocząć z nimi konwersację tekstową.

 1. Aby odebrać czaty należy najpierw zmienić status na Dostępny co można zrobić w prawnym górnym rogu aplikacji.
  Zmiana statusu użytkownika
 2. Gdy status zmieni się na Dostępny czaty można odebrać z sekcji Pulpit.
 3. W momencie, gdy użytkownik ustawi się w kolejce do czatu Konsultant otrzyma informację o nowej osobie w kolejce, a na stronie Pulpit w kolumnie Lista czatów zostanie wyróżnione na czerwono pole Oczekujący użytkownicy wraz z liczbą użytkowników w kolejce. Kliknięcie w to pole wyświetli okno Oczekujący użytkownicy na prawo od kolumny Lista czatów.
  Oczekująca osoba w kolejce do czatu
 4. Aby przyjąć czat należy kliknąć w przycisk Rozpocznij czat w oknie Oczekujący użytkownicy. Po kliknięciu w ten przycisk dany użytkownik zostanie ukryty z listy oczekujących użytkowników, pojawi się w kolumnie Lista czatów oraz zostanie utworzone okno czatu z danym użytkownikiem, które można wyświetlić po kliknięciu w nazwę użytkownika z listy czatów.
 5. Okno użytkownika zawiera od góry:
  • Przycisk Poproś o rozmowę, który wyświetla użytkownikowi na czacie propozycję otworzenia strony dzwonienia, która automatycznie rozpocznie rozmowę z danym konsultantem. Wygląd takiego komunikatu można zobaczyć w punkcie Okno czatu użytkownika.
  • Przycisk Zamknij czat.
  • Wiersz z ogólnymi danymi użytkownika takimi jak adres IP, system operacyjny i przeglądarka www wraz z jej numerami wersji jeżeli będą dostępne.
  • Wiersz z informacją o znalezionych poprzednich czatach zapisanych w bazie danych. Po kliknięciu w ten wiersz zostaną wczytane i wyświetlone poprzednie czaty prowadzone z danym użytkownikiem. Ta opcja jest widoczna tylko w przypadku wykrycia zapisanych czatów.
  Okno czatu z użytkownikiem

Okno strony użytkownika

Każdy pakiet posiada dedykowaną stronę użytkownika o niepowtarzalnym adresie URL, której użytkownicy mogą użyć do nawiązania połączeń oraz rozpoczęcia czatu.

Każda strona dzwonienia ma swój niepowtarzalny adres WWW, który wyświetla się na stronie wszystkich pakietów oraz poniżej formularza edycji pakietu.

Użytkownik po wejściu na stronę dzwonienia może zobaczyć jeden z kilku ekranów. Każdy z ekranów posiada elementy wspólne takie jak logotyp firmy, godziny pracy oraz kolumnę ze zdjęciami, imionami oraz ikonami dostępności konsultantów. Aktualni wybrany konsultant będzie miał okrągłe obramowanie w kolorze ikony dostępności. Jeżeli użytkownik nie wskaże konsultanta ręcznie to zostanie pierwszy dostępny konsultant od góry. Zależnie od sytuacji użytkownikowi wyświetli się:

 1. Ekran z możliwością rozpoczęcia rozmowy lub czatu. Ekran ten widoczny jest w przypadku, gdy przynajmniej jeden konsultant jest dostępny. Poniżej logotypu wyświetlane są nagłówki, które można zmienić w ustawieniach pakietu w zakładce Strona.
  Ekran z możliwością rozmowy na stronie dzwonienia
 2. Ekran rozmowy. Ekran ten widoczny jest gdy użytkownik rozpoczął rozmowę z konsultantem. Widoczne są przyciski wyłączenia mikrofonu oraz zakończenia rozmowy. Konsultant ma żółtą ikonę dostępności, która oznacza Zajęty. Status ten ustawiony jest automatycznie, gdy użytkownik jest w trakcie rozmowy głosowej lub gdy ręcznie ustawi taki status. Poniżej logotypu wyświetlane są nagłówki, które można zmienić w ustawieniach pakietu w zakładce Strona.
  Ekran w trakcie rozmowy na stronie dzwonienia
 3. Ekran braku dostępnych konsultantów. Ekran ten widoczny jest w przypadku, gdy żaden z konsultantów nie jest dostępny. Poniżej logotypu wyświetlany jest domyślny komunikat wraz z przyciskiem Zamów rozmowę umożliwiającym otworzenie formularza zamówienia rozmowy.
  Ekran braku konsultantów na stronie dzwonienia
 4. Ekran zamówienia rozmowy. Ekran ten widoczny jest w przypadku, użytkownik kliknął przycisk Zamów rozmowę. Poniżej logotypu wyświetlany formularz, w którym użytkownik może podać swój numer telefonu, adres e-mail, wybrać datę oraz godzinę spotkania. Pole wyboru daty uniemożliwia wybranie daty z przeszłości, a pole godziny uwzględnia godziny podane w ustawieniach pakietu.
  Ekran zamówienia rozmowy na stronie dzwonienia

Okno czatu użytkownika

Okno czatu użytkownika wyświetla się zarówno na stronie użytkownika oraz na Twojej stronie po umieszczeniu na niej przycisku Click2CallMe.

W przypadku włączenia samego czatowania lub czatowania i rozmów głosowych po kliknięciu w przycisk użytkownikowi wyświetli się okno czatu. W przypadku wyłączenia możliwości czatowania kliknięcie w przycisk otworzy stronę dzwonienia.

W przypadku włączenia możliwości czatowania i rozmów głosowych użytkownik po kliknięciu w przycisk Click2CallMe zobaczy okno wyboru, w którym decyduje czy chce otworzyć stronę dzwonienia czy rozpocząć czat.

Powyżej prawego górnego rogu okna czatu wyświetlane są dwa przyciski. Pierwszy od lewej minimalizuje czat do postaci belki na dole ekranu, a przycisk z krzyżykiem zamyka całkowicie czat.

Wybór w oknie czatu użytkownika

W trakcie prowadzenia czatu nagłówek okna czatu jest aktualizowany zgodnie z aktualnie połączonym konsultantem, czyli wyświetla się jego zdjęcie profilowe oraz imię. Dodatkowo jeżeli połączenia są włączone to w trakcie rozmowy każdy przycisk otwierający stronę dzwonienia otworzy ją z funkcją automatycznego dzwonienia do wybranego użytkownika. Na poniższym przykładzie użytkownik właśnie dostał propozycję rozpoczęcia rozmowy głosowej, dlatego ma na czacie dwa przyciski do wyboru.

Prośba o rozmowę w oknie czatu użytkownika

Kontynując korzystanie z tej strony zgadzasz się na użycie ciasteczek. więcej informacji

Opcje ciasteczek (pliki cookie) na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na ciasteczka", aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z przeglądania strony. Kontynuując korzystanie ze strony bez zmiany ustawień ciasteczek lub klikając w "Akceptuj" wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zbieramy anonimowe statystyki wyświetlania strony przy użyciu narzędzi Google Analytics.

Zamknij